054-4457665

רוכשים ערכות אלקטרוניקה לילד שלך! רוכשים ערכות רובוטיקה לילד שלך! לומדים אלקטרוניקה ורובוטיקה בתענוג. אנו מזמינים גם סוכני מכירות ומוסדות רלוונטיים לשיתוף פעולה.