054-4457665

סדנה אלקטרוניקה לילדים

סדנה זו פותחה, נבחנה ומיושמת על ידי על בסיס מכון אריק לנדא לקידום ילדים ונוער מחוננים. בנוסף למשימות החינוכיות הכלליות הטמונות בכל פרויקט חינוכי, במקרה שלי ישנם שלושה היבטים עיקריים: זהו הכנסת העיקרון של למידה מקדימה בשילוב פיתוח ביטחון עצמי, עבודה קבוצתית ושימוש בסיעור מוחות כאשר מתרחש משבר תוך פתרון הבעיה הנוכחית